Vodík, palivo v dopravě - zkušenosti z laboratoře pohonů vozidel

Přinášíme záznam přednášky ,,Vodík, palivo v dopravě - zkušenosti z laboratoře pohonů vozidel" doc. Ing. Jiřího Vávry, PhD., z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, která proběhla 8. listopadu 2023 na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Přednáška se věnuje dosaženým výsledkům ve vývoji vodíkových pohonů pro automobilovou dopravu.... ...