Vrátí se do obnovených rašelinišť v Krušných horách tetřívek obecný?

Při zmínce o Krušných Horách se pamětníkům 70. a 80. let minulého století vybaví torza lesů zničených imisemi. Zdejší krajině však škodily nejen emise, ale také necitlivé meliorace, které způsobily změnu hydrologických poměrů, nepromyšlené vysazování nepůvodního druhu smrku i těžba rašeliny. Negativní zásahy do krajiny vedly k rozpadu rašelinišť, která... ...