Využití bezemisního služebního vozidla k soukromým účelům

Čistá doprava je v České republice podporovaná mnoha způsoby, níže jsou zmíněné některé z nich, znáte je všechny?Podporu/výhodu definuje ustanovení § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé... ...