Vývoj v odvetví biotechnológií

Napriek zápasu svetovej ekonomiky s problémami zaznamenal globálny biotechnologický sektor v roku 2008 dobré finančné výsledky. Vyplýva to zo správy „Beyond borders: Global...