Výzkum pod šikmou věží

V polovině února skončila terénní část velkých archeologických výzkumů v okolí kostelů Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha v centru Ústí nad Labem. Hovoří o nich archeoložka Marta Cvrková.