Vždy jsem se snažil jít správnou cestou aneb S ďáblem se nedá spolupracovat

Patří ke generaci, která vyrůstala v době střídání režimů – od konce první republiky přes šest let okupace až po komunistickou zvůli 50. let. Ta postihla i jeho, přestože proti ní aktivně nevystupoval, v té době už pouhý příklon k náboženství stačil k odsouzení za podvracení republiky. Přesto se Josef Sedlák víry nevzdal, v 60. letech byl dokonce kostelníkem v chrámu sv. Jakuba v centru Jihlavy. I jeho rodina se vždy hlásila ke křesťanství.