Vzpomínka na Prof. Ing. Emila Škrabala, Dr.Sc. h.c.

V pondělí 29. září 2008 jsme se v brněnském krematoriu rozloučili s panem Prof. Ing. Emilem Škrabalem, který skonal v Brně Židenicích v úterý 23. září ve věku 102 let. Pan profesor se narodil 18. 7. 1906 v rodině řídícího učitele v Horním Újezdě poblíž Bystřice p. Hostýnem. Měl tři sourozence bratra a sestry.