Webový dizajn ovplyvňuje u detí vnímanie informácie

Nový výskum odborného časopisu Psychology & Marketing skúma vplyv dizajnu internetovej stránky na spracovávanie informácií u detí. Výsledky ukázali že typ použitého rozhrania môže...