Z dějin travičství: arsen

Arsen (As) se v periodické tabulce prvků nalézá v páté skupině za dusíkem a fosforem (nekovy) a před antimonem a bismutem (kovy). Jde o polokov neboli metaloid. As0, tedy arsen s oxidačním číslem (mocenstvím) 0, je netoxický prvek, ovšem velmi snadno oxiduje na AsIII nebo AsV. Anorganické sloučeniny obsahující trojmocný arsen jsou již mimořádně akutně [...]