Za syndróm môžu najmä tabletky

Rozprávame sa s RNDr. Mojmírom Machom, PhD., z Ústavu experimentálnej farmakológie SAV, ktorý získal za rok 2008 ocenenie ministra školstva Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.