Zabalené neurony slibují léčbu epilepsie nebo roztroušené sklerózy

Vědci donutili nervové buňky, aby si kolem sebe zbudovaly izolační nebo naopak vodivý „obal“ • V odezvě na to, jakým polymerem byly neurony zabalené, měnila zvířata své chování • Metoda „obalování neuronů“ najde uplatnění při léčbě roztroušené sklerózy nebo epilepsie