Zabíjeli staří Řekové postižené novorozence? Nejnovější výzkumy tento náhled na historii vyvracejí

V každé učebnici historie se dočteme, že v antické Spartě byli novorozenci s tělesným postižením ponechání svému osudu • Starověká společnost se tak zabavovala tělesně slabých, protože její obranyschopnost a přežití záviselo na síle všech • Nejnovější výzkumy nabízejí o poznání humánnější ...