Záchranný archeologický výzkum ve Vladislavském sále na Pražském hradě

Nalezeny byly stránky a listy z tištěných knih, mezi nimiž můžeme identifikovat např. česko–německo–latinský slovník, kalendář nebo česky psaný snář. Velmi atraktivním nálezem je několik desítek hracích karet.