Zákon o IRZ a povinnost hlášení do ISPOP

Co je Integrovaný registr znečišťování (IRZ)? Jedná se o veřejně přístupnou online databázi (www.irz.cz) obsahující informace o znečištění životního prostředí konkrétní provozovnou, která překročí ohlašovací práh té které látky. Kdo je povinným ohlašovatelem? Provozovatel (E-PRTR činností) uvedený v nařízení EP č. 166/2006 (tj. provozovatel... ...