Západočeská zemětřesení - 2. část

Jakým způsobem sledují odborníci seismologickou aktivitu v západočeském podzemí - na Chebsku, Kraslicku nebo v přilehlém německém Vogtlandu, kde v době geologicky nepříliš vzdálené soptily vulkány, kde se dodnes uvolňují plyny magmatického původu, zejména oxid uhličitý a kde vyvěrají desítky minerálních pramenů?