Zapřažený ale nezkrocený - řítíme se do problémů?

Energie získávaná z větru má zelenou: Evropská unie se dohodla, že do roku 2020 zvýší podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 procent. Odborníci však varují: nekontrolovaný rozvoj větrné energetiky může v budoucnu přinést velké problémy. ro českou energetiku to byla extrémně krizová situace. Problém nastal v přenosové soustavě, což je systém vedení vysokého napětí a dalších zařízení, díky kterému proudí do distribučních soustav a následně do našich domovů elektrická energie.