Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov v návaznosti na Level(s)

Dokument Evropské komise Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov, publikovaný dne 21. 2. 2020, je zaměřen na soubor zásad důležitých pro udržitelné projektování budov s cílem v prvotní fázi předcházet a omezit vzniku stavebního a demoličního odpadu, usnadnit opětovné použití a recyklaci stavebních materiálů, výrobků, a tím pomoci zmírnit dopady na... ...