Zhodnocení roku 2022 v Kraji Vysočina z pohledu hydrologie

Ke srážkovému deficitu nejvíce přispělo období od ledna do května, červenec, říjen a listopad. Dvě třetiny měsíců roku 2022 tedy byly srážkově více či méně podprůměrné. Srážkově nejvydatnějšími měsíci byly červen a srpen, kdy v součtu spadlo 204 mm srážek, tedy jedna třetina všech srážek loňského roku. Výrazně srážkově bohatý byl naposledy rok... ...