Život na Jupiteru (1)

Nejen Jupiterovy měsíce jsou při hledání života nadějnými kandidáty. Za určitých okolností by život mohl existovat i v atmosféře Jupiera, a to nejen v rámci sci-fi literatury.