163 článků s nálepkou ekologie

Spálený les míchá ekologům kartami

Na jedné straně se hořením dřeva uvolní do atmosféry oxid uhličitý, který jako skleníkový plyn přispívá ke globálnímu oteplení, na straně druhé zbude po požáru i značné množství zuhelnatělého dřeva. Takto vzniklé dřevěné uhlí je chemicky stabilní a půdní mikroorganismy jej nedokážou dále rozkládat. Mělo se zato, že se z něj stává úložiště uhlíku....


Pátek 30. května 2008


Velká jezerní záhada

Jezerní záhadou nemusí být jen objevení příšery v jezeře Loch Ness. Může jí být i mizení maličkého, ale velmi důležitého tvorečka v hlubinách jezera Michigan, a ostatních Velkých jezer.


Pondělí 26. května 2008


DDT ve vodách kolem Antarktidy neubývá

Tání antarktických ledovců způsobené celkovým oteplováním přináší další problém. Do oceánských vod omývajících břehy Antarktidy se s tajícím ledem dostává ročně několik kilogramů DDT, který je v ledu z dřívější doby zakonzervován. Následně se DDT dostává do potravního řetězce zdejších živočichů, takže jeho koloběh v antarktickém ekosystému...


Pondělí 19. května 2008


Trable s pohnojenými moři a oceány

Lidstvo dramaticky změnilo koloběh dusíku v přírodě a to má negativní dopad jak na přírodu, tak i lidské zdraví. Konstatují to hned dvě velké studie mezinárodního týmu expertů zveřejněné prestižním vědeckým týdeníkem Science.


Středa 14. května 2008


Budou prognózy biodiverzity dělat místo biologů hydrologové?

„Co když je hydrologie důležitější pro předpovídání vývoje biodiverzity vodních ekosystémů než biologie?“ Tuto otázku si položili výzkumníci, kteří poněkud zapochybovali o obecném nahlížení na vývoj biologické různorodosti a rozhodli se otevřít nové cesty k odpovědím na nejednu otázku týkající se faktorů majících vliv na biodiverzitu.


Pátek 9. května 2008Čtvrtek 8. května 2008Úterý 6. května 2008


Greenpeace: Nespoléhejme na zachycování uhlíku, klimatu nepomůže

Vlády by pro zastavení klimatické krize měly upřednostňovat investice do trvale udržitelných řešení, místo aby pumpovaly ohromné množství peněz daňových poplatníků do chiméry zachycování a ukládání uhlíku (CCS - carbon capture and storage). Vyplývá to z dnes vydané nové zprávy Greenpeace nazvané příznačně "Falešná naděje". Z této zprávy vyplývá, že...


Pondělí 5. května 2008


Pozor na invaze

Zavlečené rostliny a živočichové narušují přirozené ekosystémy České republiky. Jak se jen ubránit nenápadné invazi?


Pátek 18. dubna 2008Čtvrtek 17. dubna 2008


Nový odhad - hladina moře stoupne v tomto století o 0,8 až 1,5 metru

Tající ledovce, mizející pevninské ledové příkrovy a teplem expandující voda zvednou úroveň mořské hladiny do konce tohoto století o 0,8 až 1,5 metru. Zaplaveny budou rozsáhlé části pobřeží a desítky milionů lidí si budou muset hledat nový domov. Nová studie korigující prognózu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) byla představena 15. dubna 2008 na...

Vyhodnocení Národního programu na zmírnění dopadu změny klimatu

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 15. dubna "Vyhodnocení Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice". Předkládací zpráva posuzuje opatření, která byla realizována od přijetí Národního programu do konce roku 2006 a obsahuje návrhy na snižování emisí skleníkových plynů a adaptační opatření. Celý dokument si můžete...


Pondělí 14. dubna 2008


Nové vozy Volvo recyklovatelné z 85%

Švédská automobilka Volvo se snaží být severským vzorem v oblasti životního prostředí. Nový ekologický program "Clean inside and out" je zaměřen na snižování dopadu samotné výroby, nikoliv pouze provozu. Do roku 2015 budou všechna nová auta Volvo z 85% recyklovatelná či znovu využitelná. Volvo také ve svých továrnách využívá obnovitelné zdroje (viz. Ford a...

Deset procent biopaliv? Zastavte!

Vědecký výbor Evropské agentury pro životní prostředí doporučil, aby Evropská unie provedla novou vědeckou studii ekologických přínosů a dopadů biopaliv. Cíl dosáhnout do roku 2020 v zemích EU desetiprocentní podíl biopaliv na pohonných hmotách pro dopravu by měl být přehodnocen.


Čtvrtek 10. dubna 2008


Co s hormony?

V jen nepatrných množstvích způsobují obrovské škody. Na ekosystém působí doslova jako buldozery. Řeč je o hormonech.


Středa 9. dubna 2008


Hansen: Koncentrace CO2 nad 350 ppm je nebezpečná

Lidstvo hrubě podceňuje nebezpečí globálního oteplování. Mezinárodní společenství musí začít jednat a stanovit si přísné prioritní cíle. Chceme-li zachovat prostředí vhodné pro udržení civilizace, je třeba okamžitě zabránit zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, tvrdí Dr. James Hansen, ředitel Goddardova institutu vesmírných studií (Goddard...


Úterý 8. dubna 2008Čtvrtek 3. dubna 2008Neděle 30. března 2008


Metan - skleníkový plyn, o kterém se příliš nemluví

V třicátých letech 20. století odhalili odborníci skutečnost, že plynová a naftová potrubí jsou v arktických oblastech ucpávána krystaly ledu. Vědci se začali tímto problémem zabývat a zjistili, že tyto krystaly ledu obsahují plyn. Prozkoumali strukturu a složení krystalů ledu s plynem a novou látku pojmenovali hydráty plynů (klatráty). V roce 1960 vědci zjistili, že...


Čtvrtek 27. března 2008


Oxid uhličitý je vinen!

Zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je spojováno s globálním oteplováním, okyselováním oceánů a kdovíčím ještě. A zdá se, že i „obecně platný“ názor, že zvýšená hladina tohoto skleníkového plynu je dobrá pro rostliny, bere za své.


Středa 26. března 2008Úterý 25. března 2008


Saze jsou významným hráčem změn klimatu

Saze, ať už vzniklé spalováním biomasy nebo jako součást exhalací naftových motorů, mají vliv na oteplování atmosféry tři- až čtyřikrát větší, než se dosud odhadovalo. Píše se o tom v článku zveřejněném v novém čísle časopisu Nature Geoscience.


Pondělí 24. března 2008