feed info

9 článků z PORT

LevelHead

Počítačové hry nemusejí být založeny jen na využití našich nejnižších pudů, mohou rozvíjet i to lepší v nás. LevelHead je hra, která rozvíjí paměť a prostorovou orientaci a která se ovládá pouze pomocí kostek. Na obrazovce se objeví kostka, kterou drží hráč v ruce. Tato kostka má podobu malé místnosti. V této místnosti chodí postava. Natáčením kostky...


Pondělí 10. listopadu 2008


Počítače k obléknutí

Pokrok v informačních technologiích umožnil vznik zcela nového oboru, kterému se říká „nositelná technologie“. Vložením počítačového softwaru do oblečení či různých oděvních doplňků se vyvíjí nová zařízení pro profesionální využití i použití v domácnostech. Třeba senzory v botách mohou sledovat aktivitu těla u hasičů či záchranářů, a sledovat,...


Pondělí 29. září 2008


Netlag – oči digitálního globálního organizmu

Pohled na svět zprostředkovaný obrázky z webcamu, které slouží jako milióny očí globálního digitálního organizmu. Netlag vznikl spojením dat z 1609 vnějších webovým kamer z celého světa a jejich umístěním na mapě. Obrázky se nahrávaly vždy jeden po deseti minutách od 29. 1. 2004 18:40 GMT do 30. 1. 2004 18:40 GMT a zpracovala je skupina Pleix, skládající se...


Středa 20. února 2008


Streptomyces

Vědecké metody se setkávají s uměleckou tvorbou v podobě „performativní“ fotografie. Co se stane, když fotografii podrobíme stejným podmínkám a postupům, jaké vědci používají na bakterie? Linda Čihařová se rozhodla studovat prostředí laboratoře bioinformatiky stejnými nástroji, jaké vědci používají při studiu bakterií Streptomyces. Jejich výzkum je založen na...


Čtvrtek 7. února 2008


Hrát si a učit se

Vědci a učitelé v celé Evropě spojili své síly a vyvinuli novou generaci počítačových her. Základní myšlenkou tohoto postupu bylo využít obrovské popularity tohoto IT media k výuce předmětů, jako je matematika a fyzika. A při té příležitosti výzkumníci nahlédli hluboko do lidského mozku.


Středa 30. ledna 2008


Katastr na internetu

Díky novým technologiím, jako je navigace družicového systému GPS, pozemní zaměřovací stanice a internet, se podařilo Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému vytvořit unikátní systém mapování, pomocí něhož se mohou například katastrální mapy tvořit v digitální podobě a zpřesňovat a obnovovat všude tam, kde je přístup na internet. Je...

Sledování pacientů

Automatická identifikace pacientů by měla zcela změnit zdravotnictví v Evropě. Metoda přesné identifikace pacientů a sledování léků, lékařské dokumentace nebo vzorků tkání by měla zajistit lepší a bezvadné služby v nemocnicích. Tento systém však ještě čelí různým technickým překážkám, hlavně však naráží na etické obavy.


Středa 16. ledna 2008


Digitální knihovna

V jednotlivých zemích Evropy nyní probíhá digitalizace písemného kulturního dědictví. Cílem je vytvořit Evropskou digitální knihovnu, která by obsahovala veškeré kulturní vědomosti, byla přístupná pro všechny a vydržela na věky. Je to však zároveň také konec tradičních knížek?


Středa 6. června 2007


Kvantové počítače a netěkavá paměť

Počítače ke své práci dnes používají snad všichni. Ale ty současné už nám přestávají stačit. Proto vědci pracují na zcela nových koncepcích počítačové paměti i na zvýšení výpočetního výkonu. Na projektu nové elektronické paměti, zvaného TAM-RAM, pracují čtyři partneři z Francie, Německa a Portugalska. Tato paměť využívá zcela nových magnetických...