Streptomyces

Vědecké metody se setkávají s uměleckou tvorbou v podobě „performativní“ fotografie. Co se stane, když fotografii podrobíme stejným podmínkám a postupům, jaké vědci používají na bakterie? Linda Čihařová se rozhodla studovat prostředí laboratoře bioinformatiky stejnými nástroji, jaké vědci používají při studiu bakterií Streptomyces. Jejich výzkum je založen na analýze, modelování a simulování regulačních procesů v buňce. K tomu používají bioinformatické přístupy, nástroje a databáze. Linda se ve svém díle pokouší předvádět podobné procesy na fotografiích pořízených v laboratoři. Tato napůl umělecká a napůl vědecká metoda jí slouží ke zkoumání limitů samotného média a k hledání nového pohledu na fotografie.