233 článků s nálepkou fyzika


Středa 16. ledna 2008


Žárovka bez drátu

Agentury přinesly nedávno stručnou zprávu o výzkumu fyziků z Technologického ústavu v americkém Massachusetts, kterým se podařilo rozsvítit žárovku, aniž by potřebovala připojení drátem k síti. Energie pro vlákno žárovky se přenášela bezdrátově. Není to nový objev. Na tomto základě prováděl své nadějné pokusy už před sto lety slavný Nikola Tesla....


Pátek 11. ledna 2008


Simulácia topenia ľadu

Švédski vedci z univerzity v Uppsale použili počítač na simuláciu roztápania ľadu po zohriatí krátkym pulzom svetla. Absorbovaná energia najskôr spôsobí osciláciu OH väzieb. Po...


Středa 9. ledna 2008


Tým ze Stanfordu testuje Einsteinovu teorii

Ne každý fyzik musel nosit ochranou přilbu při práci. Ale když profesor fyziky ze Stanfordské univerzity Mark Kasevich a dva z jeho postgraduálních studentů, Jason Hogan a David Johnson, sestupují do 25 stop hluboké jámy, ..

Na cestě k atomům

Nutno přiznat, že to byla dlouhá cesta, na jejímž počátku stáli starořečtí atomisté Leukippos z Míletu (5. stol. př. n. l.) a Démokritos z Abdér (460? - 370 př. n. l.), na konci pak anglický učenec John Dalton (1766 - 1844), jenž roku 1808 zformuloval atomovou hypotézu, která byla posléze přijata a na ní začala budovat své teorie moderní věda. Řečtí atomisté byli...


Úterý 8. ledna 2008Pondělí 7. ledna 2008


Velký třesk je jen marketing

Nositel Nobelovy ceny za fyziku Robert Laughlin vypovídá o bludné víře v definici všehomíru, černé magii ve vědě a o konci výzkumu částic.


Úterý 1. ledna 2008


Čas se možna sám zpomaluje

Již celá desetiletí se vědci zamýšlejí nad neobyčejným úkazem: hvězdné supernovy, pozorované v extrémní vzdálenosti, se od nás očividně vzdalují rychleji než ty, co se nacházejí poblíž.


Pondělí 31. prosince 2007


Fyzici provedli první kvantový výpočet

Výzkumní pracovníci z University of Queensland, kteří jsou součástí mezinárodního vědeckého týmu, poprvé v historii provedli kvantový výpočet. Jde o důležitý krok k sestavení kvantových počítačů.


Pátek 28. prosince 2007


Horký led

V ohnisku pozornosti Michaelova experimentu bude tentokrát nenápadná, přesto velice zvláštní sloučenina – nasycený vodný roztok octanu sodného. Tato látka nám ukáže, jak se její skupenství dokáže doslova na dotek špičky prstu měnit z kapalného na pevné. Krystalizuje před očima. Michael samozřejmě podá stručné a přehledné vysvětlení.


Čtvrtek 27. prosince 2007


Absolutní teplo nebo absolutní chlad?

Absolutní nula podle Kelvinovy stupnice nebo přibližně mínus 460 podle Fahrenheita – chladněji ani už být nemůže, při této teplotě ustává jakýkoliv tepelný pohyb. Myslíte, že existuje druhý extrém – absolutní ..


Pátek 21. prosince 2007


Právě vyšla kniha Stručná historie času

Kniha se stala světovým bestsellerem a byla přeložena do více než čtyřiceti jazyků. Jeden z nejvýznamnějších vědců současnosti, britský matematik a astrofyzik Stephen Hawking, v ní odpovídá na otázky jako: Jaká je povaha prostoru a času? Kde se vzal vesmír a kam směřuje? Co se stane astronautovi v černé díře? Do češtiny přeložil Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. z...


Úterý 18. prosince 2007


Skladování světla ve formě zvuku

Američtí fyzici se naučili uchovávat světelné impulsy tak, že je přeměňují na zvukové vlny. Nová technologie může být využita pro zlepšení práce telekomunikačních sítí.


Pondělí 17. prosince 2007


CESLAB na startu

Středoevropská synchrotronová laboratoř bude univerzálním pracovištěm pro rozvoj exaktních i humanitních věd...


Úterý 11. prosince 2007Pátek 7. prosince 2007


Archimédés v urychlovači

Jeden z největších myslitelů starověku, Archimédés, zemřel už 200 let př. n. l. Přesto se teprve teď podařilo najít část jeho rozsáhlého díla. Kniha obsahující jeho texty je ale přepsaná jiným textem a obrázky. Rozluštit původní text je téměř detektivní práce, ke které je zapotřebí i služeb urychlovače částic.


Úterý 27. listopadu 2007


Refrigerace neboli zchlazování

Pod pojmem refrigerace rozumíme veličinu charakterizující ztráty tepla z těles nebo termický komfort člověka a zvířat. Refrigerace je množství tepla odebrané jednotce plochy za jednotku času a vyjadřujeme jí v mega joulech na metr čtvereční za sekundu (mJ/cm2/s). Přitom termický komfort je tepelná pohoda, kdy se člověk v daném prostředí při dané činnosti cítí...

Co se skrývá na povrchu

Copak se asi skrývá na povrchu? To zajímá hlavně odborníky při výrobě čipů, kteří si ověřují kvalitu výrobního postupu. Zajímá to ale i astronomy, kteří chtějí určit původ meteoritu. Nebo to potřebují vědět technologové jaderných elektráren. Povrch trubek chladicího okruhu prozradí, kdy je třeba okruh vyměnit a předejít tak možné havárii. Jedním...

Domácí spektroskop

Pomocí papírové krabice, ruličky od toaletního papíru, lepicí pásky a starého cédéčka si tentokrát Michael sestrojí svůj domácí spektroskop. Spektroskop je zařízení, které umožňuje zjistit, z jakých látek se skládají nejrůznější předměty. Využívá skutečnosti, že různé prvky vyzařují různé světlo. Pokud určitou látku vložíme do plamene nebo jí...


Čtvrtek 22. listopadu 2007Středa 21. listopadu 2007


Co určuje barvu oblohy při východu a západu slunce?

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je obloha modrá? Proč má slunce při západu a východu trochu šišatý tvar a oranžovou až červenou barvu? Myslíte si, že lze pozorováním určit dobu východu nebo západu slunce přesně?


Pondělí 19. listopadu 2007Sobota 17. listopadu 2007


Akademie věd představí svůj největší projekt na Moravě, špičkový synchrotron

Biofyzikální ústav Akademie ved Ceské republiky, v. v. i. Dovolujeme si Vás pozvat na TISKOVOU KONFERENCI, která predstaví velký projektový zámer Akademie ved CR Stredoevropská synchrotronová laborator - CESLAB ve ctvrtek 22. listopadu v 11:00 h ve velkém prednáškovém sále Ústavu prístrojové techniky AV CR, v.v.i., Královopolská 147, Brno Projekt Stredoevropské...


Čtvrtek 15. listopadu 2007