Africká veľmoc: Modernizácia ozbrojených síl Alžírska

Alžírsko disponuje ozbrojenými silami, ktoré je možno považovať za najmodernejšie, prípadne aj za najsilnejšie na africkom kontinente. Nominálny hrubý domáci produkt Alžírska (vo výške 188 mld. USD) je pritom podľa zdrojov Medzinárodného menového fondu za rok 2018 zhruba aritmetickým priemerom HDP Česka a SR.