Barvocitlivé solární články

Michael Grätzel a Brian O'Regan z École Polytechnique Fédérale v Lausanne jsou autory fotoelektrochemických solárních článků. Hlavní rozdíl mezi dye-sensitized solar cell (DSSC) a klasickými solárními články spočívá v koncepci - jádrem je polovodičová struktura potažená barvivem mezi světlocitlivou diodou a elektrolytem, tzv. Grätzelův článek.