Beton je jako alchymie

Lidé vnímají beton jako šedivou hmotu. Architekti ale s betonem rádi pracují, protože je na rozdíl od oceli lépe tvaro­vatelný. Už existují techniky, kdy lze původní šedivý beton zpracovat do zvolené struktury, povrchu a s libovolnou barvou...