Česko-mongolská paleontologická expedice 2006 až 2009

Česko-mongolská expedice je první českou paleontologickou expedicí na dinosauří lokality v oblasti Gobi a dinosaury obecně. Zároveň by měla být rozsahem největší v české historii. Je plánována na čtyři roky, byla zahájena v roce 2006 a účastní se jí až sedm lidí z České republiky. Cílem expedice v roce 2006 bylo zaměření lokalit, ověření nálezových podmínek a charakteru hornin. V letech 2007 až 2009 by se měla expedice rozrůst až na třicet účastníků z obou států a vykopávky by měly probíhat po tři měsíce každý rok. Mongolská strana navrhla tři základní oblasti výzkumu v jižním Mongolsku – Nemegt, Tigrig a Bayan Shiree. Na výzkumu se podílejí prof. O. Fejfar (PřF UK, paleontologie obratlovců), Dr. M. Košťák (PřF UK – biostratigrafie, paleontologie bezobratlých), Dr. M. Mazuch (PřF UK, paleontologie obratlovců), Dr. J. Kvaček (paleobotanika, Národní Muzeum).