110 článků z PÁTKU 27.9.2019

Díky vegetativnímu množení mohou být staré smrky cenným zdrojem odolných lesů

Zachování cenných, původních a odolných populací dřevin pro další generace je důležitou prioritou lesnického výzkumu.Vedle generativního množení (semeny) ověřují odborníci na biologii a šlechtění lesních dřevin také metody vegetativního množení. Při řešení projektu ,,Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v......

Hnutí DUHA uspělo, rezervace Břehyně-Pecopala je zachráněna. Další destruktivní těžbu už Správa CHKO nepovolila

Hnutí DUHA uspělo v úsilí o zastavení destruktivní těžby v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku [1]. Masivní těžba smrků, která ji v posledních dvou letech ničila, již nebude pokračovat a celá rezervace by měla minimálně do konce roku 2021 zůstat bez destruktivních těžebních zásahů. Správa Chráněné krajinné oblasti... ...

PRŮMYSLOVÉ PODNIKY SE NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PODÍLEJÍ PODSTATNĚ MÉNĚ, NEŽ SE PŘEDPOKLÁDALO

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí. V celém Moravskoslezském kraji pochází nejvíce benzo(a)pyrenu i prachových částic PM10 a PM2,5 z Polska, následují... ...

Průzkum Sdružení EPS ČR o recyklaci polystyrenu

Motivací mužů je odměna, ženy to dělají pro dobrý pocit. Řeč je o recyklaci polystyrenových obalů Z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR vyplynulo, že Češi špatně recyklují obalový polystyren. Finanční odměna od sběrného dvoru by byla podle dotázaných tou správnou motivací spíše pro muže (45 %). Ženy naopak nejčastěji recyklují pro pocit, že dělají......

Moderní technologie ve službách zločinu! Muž údajně využil dron k bombardování domu bývalé přítelkyně

Před několika dny byl agenty FBI zatčen jistý Jason Muzzicato. Ten měl podle dostupných informací využít dron ke svržení podomácku vyrobených bomb na dům své expřítelkyně. Jedná se o děsivý příklad možného využití moderních technologií k páchání trestné činnosti.  Sám obviněný vinu popírá, ale výrazně mu přitížila skutečnost, že během zatýkání...