feed info

1,112 článků z Vesmír

Za geneticky „vylepšené“ děti tři roky „natvrdo“

V Číně odsoudili tři vědce, kteří se v roce 2018 podíleli na narození prvních dětí s cíleně pozměněnou dědičnou informací. Rozpaky vzbuzuje nejen výše trestu, ale i jeho odůvodnění. Znamená čínský soudní proces „stop“ podobným snahám o genetické vylepšení člověka? Nad tím se zamýšlí profesor Jaroslav Petr.


Pondělí 6. ledna 2020


Alzheimerova nemoc

Může původní vysvětlení značně komplexní „nemoci“ obstát po více než 110 letech uprostřed dravého vývoje vyšetřovacích technik? Je možné, že jasnozřivost Aloise Alzheimera na začátku minulého století definovala novou „nemoc“ způsobem, který je aktuálním vodítkem ještě ve století dalším? Výzkum nás bombarduje takovými poznatky, že původní, poměrně...

Chobotnice z Londýna

O poslední spolupráci s profesorem Vladimírem Kořínkem, novém druhu perloočky, dobrodružné cestě do londýnského muzea a chobotničce pozoruhodnější, než by se na první pohled zdálo.

Hledání menšinové literatury

Po vzniku Československa byly jižní hranice Slovenska stanoveny bez ohledu na etnický princip, takže se na území nového státu ocitlo více než milion Maďarů. Tento „maďarský pás“ byl najednou odtržen od svého přirozeného kulturního centra, Budapešti, a místní obyvatelé si museli v nové situaci vytvořit systém vlastního kulturního a literárního života a nově...

Hormon hladu na cestě k léčbě závislostí

Hledat nové možnosti léčby závislostí patří k aktuálním úkolům vědy. Jedním z možných směrů je zkoumání úlohy hormonu ghrelinu, tzv. hormonu hladu, u závislostí na návykových látkách včetně opioidů a metamfetaminu.

Jednou nás možná nebude potřeba

Tvář má v komunikaci lidí mimořádně důležitou roli. Jejím prostřednictvím od sebe odlišujeme jednotlivce, z jemných změn v mimice umíme číst emoce a sami je nastavením vlastní tváře vzbuzovat. Část toho je nám vrozena, část se učíme během života. V posledních letech usilují policejní sbory v mnoha zemích světa, abychom tytéž dovednosti, s pomocí technologií...

Jsme schopni se poučit z historie? Spíš ne

Říká se, že naši předci si byli schopni z generace na generaci předávat zkušenosti o přírodním prostředí (vždyť přece „žili v souladu s přírodou“), a tak se dokázali vyhnout negativním vlivům přírodních katastrof. Dnes pyšně předpokládáme, že se jako moderní lidé 21. věku dokážeme poučit z chyb minulosti ještě lépe. Jak mnoho odborných prací, tak i...

Léčba psychedeliky

Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století. Jako velmi slibný se ukázal zejména jejich potenciál v léčbě duševních poruch. Jedním z předních historických center výzkumu psychedelik byla i Česká republika. Po vynucené odmlce se k němu opět vrací.

Mayové a náboženský trans

Studium zaniklých náboženství je po všech stránkách komplikovaná záležitost. U mnoha kultur se musíme spokojit pouze s archeologickými nálezy a uměleckými vyobrazeními. A i tam, kde existuje písmo, může být problém s luštěním i s pochopením a interpretací nápisů. Často se pak stává, že si do takového materiálu každý badatel promítá to, co si v něm sám přeje...