feed info

712 článků z Gnosis9

Polovina druhů obojživelníků je ohrožena vyhynutím

Mezinárodní unie pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) a Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (World Association of Zoos and Aquariums, WAZA) vyhlásily rok 2008 "Rokem žáby". Celoroční kampaň si klade za cíl informovat veřejnost o krizi, které obojživelníci čelí. Organizátoři chtějí získat finance potřebné pro rozjezd...


Pondělí 4. února 2008


Abdusamatov: Slunce ochlazuje Zemi, čeká nás malá doba ledová

Teplota na Zemi se v posledním desetiletí stabilizovala. Všechny obavy z oteplování jsou zbytečné. Lidé by se měli začít připravovat na novou dobu ledovou. "Ruské i zahraniční výzkumy potvrzují, že globální teploty v roce 2007 byly skoro stejné jako v roce 2006 a obecně byly ve shodě s teplotami v období 1998 až 2006, což v podstatě znamená, že Země prošla...


Úterý 29. ledna 2008


Nadešel čas uznat, že začalo nové geologické období - antropocén

Lidé změnili tvářnost Země. Je na čase, abychom oficiálně uznali, že nežijeme v holocénu ale novém geologickém období - antropocénu. Tento pojem jako prvni v roce 2000 navrhl Paul Crutzen z chemického ústavu Maxe Plancka v Míšni. Nyní se stejným požadavkem přišla skupina jedenadvaceti vědců z univerzity v Leicesteru a dalších univerzit ve Velké Británii. Podpořili je...


Neděle 20. ledna 2008


La Niňa mění počasí na celé planetě

I když to nemůžeme říci s jistotou, je pravděpodobné, že La Niňa nestojí jen v pozadí nedávných sněhových bouří v USA, záplav v jihovýchodní Africe, Austrálii a Indonésii nebo sucha v Jižní Americe, ale začíná ovlivňovat i charakter počasí v západní Evropě. La Niňa je přirozený meteorologický fenomén, který se vyskytuje v Tichém oceánu a projevuje se...


Úterý 15. ledna 2008


EU možná přehodnotí svůj postoj k biopalivům

Skupina sedmnácti nevládních organizací kritizovala způsob, jakým Evropská komise prosazuje pěstování biopaliv. Připravovaná směrnice o obnovitelných zdrojích může vést ke zdražení potravin a poškodit ekosystémy, které mimo jiné plní i funkci regulátora koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Masivní podpora energetických rostlin by například zvýšila tlak na...


Úterý 8. ledna 2008


Přenos tepla v atmosféře urychluje oteplování Arktidy

Arktida se v posledních desetiletích oteplovala rychleji než zbytek zeměkoule. Rekordní zmenšení rozlohy i objemu mořského ledu rozvířilo debatu o příčinách tak razantních změn. Vědci se snaží najít uspokojivou odpověď na otázku, jak je možné, že vývoj neodpovídá jejich prognózám a projekce počítačových modelů pokulhávají za realitou. Zajímavý příspěvek...


Pátek 28. prosince 2007


Teplo z nitra země urychluje tání ledu v Grónsku

Zmenšování grónského ledového příkrovu nemůžeme, jak se zdá, přičítat na vrub pouze globálnímu oteplování. Američtí vědci na severovýchodě Grónska objevili tzv. horkou skvrnu, tedy bod, kde ze zemského pláště vyvěrá zvýšené množství tepelné energie. I když zatím nejsou k dispozici žádné přesnější informace, je prakticky jisté, že teplo zmrzlou vodu...

Lev Zeleny: Je pravým původcem globálního oteplování Slunce?

Údaje získané paleoklimatologickým výzkumem ukazují, že chladné periody v zemské historii vždy otevíraly cestu teplejším a naopak. Není však tak docela jasné, co tyto změny způsobuje, a proto je předpovídání klimatických změn tak obtížné. Třebaže se všichni shodují v tom, že změny podnebí jsou velmi rychlé, sotva někdo může říct, zda v příštích 100...


Středa 26. prosince 2007


Nové poznatky o tání grónských ledovců v první polovině 20. století

Během oteplování ve 20. až 40. letech minulého století ustupovaly grónské ledovce podobnou rychostí jako v současné době. K tomuto překvapivému zjištění dospěla před nedávnem dvojice amerických vědců. Jason Box a Adam Herrington prozkoumali staré archivní fotografie, mapy a písemné záznamy, ze kterých vyplývá, že ledovce v Grónsku jsou na změny podnebí velmi...


Úterý 18. prosince 2007


Konference OSN na Bali - úspěch nebo ostuda?

Konference OSN o klimatických změnách, která se konala na indonéském ostrově Bali, skončila po velkých diskusích v sobotu 15. prosince. Zástupci 190 zemí dospěli k dohodě o tom, že v budoucnu povedou další jednání. Žádné konkrétní závazky nebyly přijaty. O těch se má hovořit až na dalším setkání v roce 2009 v Dánsku. EU ustoupila od svého požadavku na...


Sobota 15. prosince 2007


Led v Arktidě roztaje do roku 2013, kritický bod byl překročen

Američtí vědci oznámili, že podle posledních modelových studií roztaje mořský led v Arktidě během pěti nebo šesti let. V roce 2012 nebo 2013 nebude během léta na severním pólu žádný led. "Naše projekce pro rok 2013 ještě nezahrnuje poslední dvě minima - rok 2005 a 2007, takže můžete namítnout, že náš odhad je příliš konzervativní," řekl profesor Wieslaw...


Čtvrtek 13. prosince 2007


Led v Arktidě možná roztaje už za pět nebo šest let

Vědecký tým v čele s profesorem Wieslawem Maslowskim z Naval Postgraduate School v kalifornském Monterey tvrdí, že podle jejich modelových výzkumů roztaje všechen mořský led v Arktidě do roku 2013. V letních měsících by tak severní polokouli nepokrýval žádný mořský led. Podle dosavadních odhadů se tak mělo stát nejdříve kolem roku 2040, většina prognóz počítala...

Vyjednávání o klimatu na Bali směřují do finále

Na klimatické konferenci na Bali vše směřuje do finále. Vyjednávači již mají necelých 48 hodin na to, aby předložili závěrečné kompromisní návrhy závěrů a rozhodnutí konference, které budou projednávány na závěrečném pátečním plenárním zasedání. Vzhledem k těžkostem při vyjednávání lze očekávat, že se jednání mohou protáhnout až do časného...


Úterý 11. prosince 2007


Klimatické změny urychlují destrukci Amazonie

Začarovaný kruh deforestrace a prohlubujících se klimatických změn by mohl do roku 2030 úplně zničit nebo vážně poškodit téměř 60 procent amazonského deštného pralesa. Nepříznivý vývoj by nepochybně skončil katastrofou a přímo by se dotkl životů miliónů lidí v oblasti. Stabilita místního i celosvětového klimatického systému by byla otřesena. Proto je třeba...


Pátek 30. listopadu 2007


Správa OSN: Vyhráme boj s klimatickou zmenou?

Posledná "Správa Ľudského Rozvoja" Spojených Národov s názvom "Boj s klimatickou zmenou: Ľudská solidarita v rozdielnom svete" (Fighting climate change: Human solidarity in a divided world) nie je príliš radostné čítanie (celá správa, súhrn). Už dlho je zrejmé, že klimatická zmena postihuje a naďalej bude postihovať tých, ktorí k nej prispeli najmenej, to znamená...


Čtvrtek 29. listopadu 2007


V pondělí začíná na Bali zásadní konference ke klimatu

V pondělí 3. prosince začíná na ostrově Bali v Indonésii 13. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 3. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu. Jde o zásadní summit, na kterém budou zahájena jednání o dalších krocích k ochraně klimatu po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2012. Státy Evropské unie, včetně České...


Sobota 24. listopadu 2007


Volby v Austrálii rozhodly - Austrálie ratifikuje Kjótský protokol

Postoj australské vlády k problematice globálního oteplování se zásadně změní. V parlamentních volbách totiž s přehledem vyhrála opoziční labouristická strana (ALP), jejíž vedoucí představitelé si stanovili dvě priority - stažení australských vojáků z Iráku a boj proti klimatickým změnám. Dá se tak očekávat, že Austrálie v nejbližší budoucnosti přistoupí...

Sviňucha kalifornská je na pokraji vyhynutí

Nejohroženějším kytovcem světa je po vyhynutí delfínovce čínského (viz článek Čínský sladkovodní delfín vyhynul) sviňucha kalifornská (Phocoena sinus), jejíž populace se po roce 1970 dramaticky ztenčila (o více než 80 procent) a v současné době čítá přibližně 150 jedinců. Nepodaří-li se nepříznivý trend zastavit, připíšeme si podle vědců už za dva roky...


Úterý 20. listopadu 2007


Vojny v minulosti súviseli s klimatickou zmenou

Za posledných najmenej 500 rokov boli ozbrojené konflikty úzko spojené s klimatickou zmenou, hovorí nová štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Podľa autorov tejto štúdie, je to vôbec po prvý krát, čo sa našla priama spojitosť medzi zmenou globálnej teploty a výskytom vojen s použitím historických údajov. Tieto výsledky sú...


Pondělí 19. listopadu 2007


IPCC: Klimatické změny jsou zjevné a budou pokračovat

Závěrečné shrnutí čtvrté hodnotící zprávy o podnebných změnách přestavil 16. listopadu 2007 ve španělské Valencii Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC). Autoři v dokumentu konstatují, že změny podnebí jsou zcela nezpochybnitelné. Stoupají průměrné globální teploty ovzduší i vody v oceánech. Jedenáct z posledních dvanácti let patřilo k dvanácti...

Cenné přírodní lokality chrání evropská soustava Natura 2000

V úterý 13. listopadu 2007 rozšířila Evropská komise seznam, tvořící soustavu Natura 2000 o seznamy evropsky významných lokalit v nových členských státech Unie (tedy v desítce států, které přistoupily v roce 2004), včetně České republiky. Přidáním 4 255 lokalit došlo k rozšíření rozlohy evropsky významných lokalit o 90 000 km2, tedy cca o 38 %. Nově byl...


Středa 14. listopadu 2007


V Peru byly nalezeny ruiny chrámu staré 4 tisíce let

Na severním pobřeží Peru v údolí Lambayeque 760 kilometrů od metropole Limy byly minulý týden objeveny ruiny chrámu z předinckého období. Civilizace, která jej před asi 4 tisíci lety postavila, musela být podle vědců velmi vyspělá. Největší pozornost vzbudily pestré a propracované malby na stěnách. "Našli jsme něco, o čem věříme, že je nejstarší freskou v...


Sobota 10. listopadu 2007


Ledovce na západě Kanady jsou nejmenší od roku 5000 př.n.l.

Rozloha kanadských ledovců je nejmenší za posledních sedm tisíc let. Dokazují to zbytky stromů nalezené v Garibaldiho provinciálním parku (Garibaldi Provincial Park) asi 65 kilometrů severně od Vancouveru. Geolog Johannes Koch z College of Wooster objevil poblíž ustupujících ledovců v Britské Kolumbii zachovalé části kmenů, které byly po tisíce let pohřbené pod silnou...


Pátek 9. listopadu 2007