1,168 článků mezi dny 1.10.2022 a 31.10.2022

Entropické síly mohou pohánět buněčné dělení

Buňky jsou složité systémy sestávající z bezpočtu prvků provázaných komplexní sítí vazeb. Chceme-li studovat jen některé buněčné funkce, je výhodné příslušné části vyjmout a sestavit (rekonstituovat) samostatně. Metody rekonstituční biologie nám dávají nahlédnout, jak se jednotlivé makromolekuly uspořádávají do funkčních biologických celků pracujících...

Jak počítače hledají soby nebo bazény

Na jednom z prvních cvičení z geografických informačních systémů, které jsem před lety na vysoké škole navštívil, jsme řešili úlohu, která se týkala strojového učení. Tehdy jsem netušil, že se možnosti této oblasti umělé inteligence rozvinou do současné šíře a dnešní rozmach technologií pro generování obrazů napovídá, že se teprve máme na co těšit....

Kyselina v zemském ráji

Našince zahřeje u srdce, když jeho krajané dosáhnou něčeho, co naší zemi dělá dobré jméno. Dnes jsou to mikroskopy, nákladní a osobní automobily. Cestou do minulosti najdeme mnoho úspěchů české vědy. Jeden z nich ale vybočuje: více než stoleté období světové dominance ve výrobě kyseliny sírové.

Mečení

Meče jako nejúčinnější a technologicky nejsložitější poboční zbraně nabyly již od svého vzniku v době bronzové významu symbolů moci a sloužily k vyjádření vysokého společenského a právního postavení. Díky tomu jsou mnohovrstevným zdrojem informací, umožňujícím nahlédnout do strategie chování celých společenských vrstev. Nový výzkum unikátního...

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů, syndromu dráždivého tračníku, astmatu, obezity, ale nověji i u mnoha neuropsychiatrických onemocnění. Včetně poruch příjmu potravy.

Nevíte, jak zjistit správnou vlhkost materiálů?

Ve skladech, výrobnách nebo provozovnách je vlhkost velkým nepřítelem. Je obsažena téměř všude a má zásadní vliv na vlastnosti a kvalitu různých materiálů od dřeva až po potraviny. Se zjištěním vlhkosti, vám pomohou přístroje k tomu určené. Správná vlhkost ve výrobních a skladových prostorách je velmi důležitá. Ve špatných podmínkách se může snížit...