Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení... Citace: 16/2020 Sb. Částka: 7/2020 Sb. Na straně (od-do): 146-150 Rozeslána dne: 24. ledna 2020 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR ... ...