Nový spot Vytřiď to! cílí na bioodpad

Herec a moderátor Vašek Matějovský si v našem novém spotu vzal na paškál nejčastější chyby při třídění bioodpadu. O separaci této složky odpadu je aktuálně enormní zájem. Svozové společnosti však evidují vyšší míru znečištění biosložky jiným odpadem, což komplikuje další zpracování bioodpadu v kompostárnách. Biopopelnice se proti pravidlům... ...