Operace migrace

Toto nejsou herci levní sci-fi ani hasiči, kteří právě zachránili nebohá ptáčata z pekelného žáru. Takhle taky může vypadat věda.Hlavy ptáků v rukou bílých postav jsou umělé a v oblecích dlí navlečeni vědci, sledující migraci jeřábů bělohřbetých.Tento rafinovaný převlek jim stačí, aby je ptáci brali vážně, nepovažovali je za vetřelce a dokonce s nimi komunikovali. Že přitom letí v motorovém rogalu, opeřencům pranic nevadí.