Praha, areál SZÚ, pylový monitoring

V ovzduší se objevují pylová zrna olše, lísky, tisu, topolu, vrby, cypřišovitých a jilmu. Objevila se první pylová zrna růžovitých a jasanu. Jejich počet zavisí na aktuální meteorologické situaci. Tabelární zpracování: Denní hodnoty v počtu zrn na m3 za poslední kalendářní týden. Graf - průběh denních hodnot: Grafické zpracování posledních 14... ...