Výprava do jeskyně Plavců

Na podzim roku 2008 se uskutečnila unikátní expedice českých vědců do egyptské Západní pouště. Naši badatelé navštívili také oblast Gilf el-Kebíru, proslavenou pravěkými a starověkými skalními kresbami. Právě tato oblast byla, jak se ukazuje, kolébkou staroegyptské civilizace.