Znamená hromada ploštic na kamenech u nás před domem skupinový sex?

Ne vždy musí jít o páření, jelikož u nás asi nejrozšířenější ploštice ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus), které se otázka týká, je nesmírně společenský hmyz. Své druhové jméno nezískala náhodou. Její kolonie lze pozorovat brzy zjara na kamenech a u pat stromů, nejčastěji lip.