Hi-tec ve chlévě

Chov hospodářských zvířat je průmyslovým odvětvím se vším, co k tomu patří – tedy také s nejmodernějšími technologiemi. Přihlíží se k jeho efektivnosti, ale v současné době také k zajištění podmínek co nejpřirozenějších pro chovaná zvířata. Jednou z metod, kterou používají ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, je termografie. Ta umožňuje nejen vytvořit co nejpřirozenější podmínky pro ustájení různých druhů a plemen skotu, ale také například optimalizovat proces automatického dojení. Seznámíme se také s využitím rychloběžné kamery, která odhaluje z chování domácího skotu to, co zůstává lidskému oku skryté.