Historie nahlížená zkušenostmi z mládí

Mnohokrát se již hovořilo o tom, jak mnoho člověka ovlivňuje prostředí, v němž se narodil a ve kterém vyrůstal. V případě historiků je právě rodný kraj zrcadlem, jež často životopisci užívají k vysvětlení životních postojů osobností, o nichž se rozhodli napsat knihu.