Jak počítat losy

Kanadští ochránci přírody se učí určovat stavy zvěře od lovců indiánského kmene Kríjů. Moderní metody selhaly. Z jedné oblasti hlásili indiánští lovci prudký úbytek losů. Ochránci přírody tomu nevěřili. Vycházeli z loveckých statistik. Počítali lovecké výpravy a úlovky, které lovci přinesli. Poměr zůstával stejný. Kdyby losů ubývalo, úspěšnost lovu by klesala, tvrdili ochránci přírody.