Komunikace na chemické bázi

Na komunikaci se podílejí všechny naše smyslové orgány. Komunikujeme opticky, například pomocí posunků, komunikujeme zvukem - lidé řečí, psi štěkáním , ptáci potom třeba zpěvem. Způsobů je opravdu celá řada. My se zaměříme na komunikaci chemickou. Společně se posadíme do přednáškových lavic Ústavu organické chemie a biochemie AV. Právě tam nám totiž doktorka Irena Valterová vysvětlí, jak lze komunikovat na chemické bázi.