Nepůvodní druhy

V naší přírodě se v současnosti vyskytují desítky rostlinných a živočišných druhů, které u nás kdysi nežily. Některé přistěhovalce považujeme za nevítané agresory, jiní se již staly organickou součástí naší fauny nebo flóry. O nepůvodních druzích hovoří Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. AUDIO (11:07)