Nový protein měnící aktivitu podle světla cenný pro biomedicínský výzkum (02. 12. 2008)

Biomedicínský výzkum profituje z bádání v podmořském světě. Význam výzkumu fluorescenčních proteinů nejlépe vystihuje letošní Nobelova cena za chemii. Článek ve spolupráci s www.gate2biotech.cz.