Profesor Šáro: Žijeme vôbec v atómovom veku?

Hľadanie nových chemických prvkov je dobrodružstvo, ale aj beh na dlhé trate. Naše znalosti o najmenších čiastočkách hmoty sú ešte stále slabé; jadrovú ...