Recyklace očima mladých vědců v Praze a Středočeském kraji

Žáci a studenti z devíti škol ve Středočeském kraji a v Hl. m. Praze se v průběhu letošního podzimu zúčastnili vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce. Prostřednictvím badatelské výuky, která z větší části probíhala venku, rozvíjeli své znalosti v oblasti třídění a recyklace baterií a elektroodpadu. To vše v úzkém propojení na poznání vlivu... ...