Skupinové hodnocení bisfenolů směřuje k potřebě omezení

Agentura ECHA a členské státy posoudily skupinu 148 bisfenolů s doporučením, že více než 30 bisfenolů je potřeba omezit kvůli jejich možným hormonálním nebo reprotoxickým účinkům (zveřejněno ECHA 6. 4. 2022). Mnohé bisfenoly jsou známé jako endokrinní disruptory s účinky na životní prostředí a lidské zdraví. Mají také reprotoxické vlastnosti. Pro široké... ...