Těhotnou ženu zamkli do sklepa, dítě se s otcem nikdy nevidělo. Historici zkoumají české příběhy amerických a sovětských potomků

Narodily se v roce 1946 a jsou jich možná stovky – československé děti amerických a sovětských vojáků. Při postupu zemí totiž vojáci navazovali vztahy s československými ženami. Některé byly romantické a končily dokonce svatbou, jiné trvaly jen několik týdnů nebo měsíců. A v některých případech nešlo o vztah, ale pouze o znásilnění, ze kterého následně vzešlo dítě. Jejich přesný počet je podle nové historické studie velmi obtížné zjistit – velká část těchto dětí totiž možná dodnes o svých skutečných biologických otcích nic neví, nebo se to dozvídají až nyní po 75 letech.