V OSN panuje shoda na nutnosti změnit potravinové systémy

Historicky první summit OSN o potravinových systémech konaný 23. 9. 2021 v New Yorku vyzval k jejich radikální změně z důvodu špatné, neefektivní a neetické funkčnosti. Summit řešil cesty, jak revoluční změnu provést, a co bude její součástí. Proč je třeba potravinové systémy* změnit? Získávání a výroba potravin jsou zodpovědné za přibližně třetinu... ...