Víte, zda máte správně označenou provozovnu ke sběru a zpracování odpadů?

Mít správně označenou provozovnu k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů je zakotveno v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech, resp. ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Často se setkáváme s tím, že označení takových provozoven není v souladu s uvedenou legislativou a na informačních tabulích chybí zásadní údaje. INISOFT... ...