Vyhodnocení připomínek podaných v meziresortním připomínkovém řízení k národním plánům povodí

V souladu s čl. II odst. 1 jednacího řádu vlády proběhlo od 1. do 15. listopadu 2021 meziresortní připomínkové řízení k národním plánům povodí. Přílohy Vypořádání připomínek k materiálu Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje, Národní plán povodí Odry (PDF, 429 KB) ...